Разговор со професорките по германски јазик во струмичката гимназија, Александра Минкова, Јулијана Глигорова и Билјана Витанова Ангелова кои ни гостуваат заедно со ученици кои учествуваа на Регионалниот натпревар по германски јазик 2024 година

Разговор со професорките по германски јазик во струмичката гимназија, Александра Минкова, Јулијана Глигорова и Билјана Витанова Ангелова кои ни гостуваат заедно со ученици кои учествуваа на Регионалниот натпревар по германски јазик 2024 година

Слушајте ја емисијата овде:

About Author