Отворена програма

Отворената програм на Радио Марија секојдневно обработува тема од секојдневниот живот и на тој начин еден со друг се збогатуваме. Во рамки на емисијата има можност за телефонски јавувања за темата која се обработува во оваа емисија.

Емисијата ја уредуваат и водат Данче Ичева, Павлинка Манолева и Јадранка Чадиновска

Се емитува од понеделник до сабота во 12:30 часот

About Author