00:00 Слушате Радио Марија

00:10 Света Бројаница (р)

00:40 Минути за здравјето (р)

02:00 Во потрага по верата(р)

02:15 Емисија Амвон

02:30 Вести На Радио Марија Македонија(р)

03:00 Бројаница на Божјото милосрдие (р)

04:00Слово за Бога(р)

04:30 Културен информатор(р)

05:30 Во потрага по верата (р)

06:00 Света Бројаница (р)

07:00 Вести на Радио Марија Македонија (р)

07:30 Емисија Амвон

07:45 Утринска молитва

07:55 Најава на програма

08:00Сервисни информации

08:30 Утринска информативна програма

10:30 Слово за Бога

11:15 Пладневна емисија Моли и работи

12:17 Најава на програма

12:30 Отворена програма

13:30 Културен информатор

14:30 Вести на Радио Мaрија Македонија

15:00 Бројаница на Божјото милосрдие.

15:30 Разговор за тебе и мене

16:45 Во потрага по верата

17:00 Света Бројаница

17:30 Локални вести

18:00 Света литургија

19:00 Здраво деца

19:45 Света бројаница во чест на Марија од Назарет

20:30 Минути за здравјето

21:30 Слово за Бога (р)

22:00 Вечерна молитва

22:30 Света Бројаница (р) 

22:55 Најава на програма

23:00 Моли и работи (р)

Categories:

About Author