Archive

Back to homepage
Црковни

Медитации

Во емисијата „Медитации“ се читаат кратки размислувања од познати духовни автори, кои ќе помогнат вопродлабочувањето на себеспознавањето и духовниот раст. Емисијата ја уредува и води Зоја Марковиќ Премиерно: Вторник 15:30

Црковни

Да ја запознаеме Библијата

Емисијата „Да ја запознаеме Библијата“ е посветена на читање на библиски текстови. Во согласност со традицијата на Црквата во оваа емисија го откриваме Божјото Слово запишано со човечка рака, односно

Црковни

Амвон

Емисијата Амвон се емитува во утринските часови со цел секој нов ден да започне со Словото Божјо. Оваа емисија содржината ја црпи од литургискиот живот на црквата, односно библиските читања 

Црковни

Неделно размислување – Не живее човек само од леб

Емисијата „Неделно размислување“ на слушателите им ја пренесе сржта и резимето од неделното свето Евангелие. Поминаа 2000 години кога Словото Божјо – Исус Христос одеше по оваа земја – но