Чекориме во верата

Во емисија се зборува за хагиотерапијата. Хагиотерапијата е метода за оздравување на човечката духовна димензија, односно на душата и е настаната преку филозофското, антрополошкото и теолошкото истражување на човекот.

Уредник и водител Ратислав Кардалев

Премиерно емитување: Вторник 20:30 часот

Репризно емитување: Среда 01:00 часот и Недела 12:30 часот

Categories: Црковни

About Author