Петок

Back to homepage

0:00 Слушате Радио Марија
0:10 Света Бројаница 
0:40 Слово за живот
0:55 Музика
1:15 Бог и денес прави чуда
2:00 Во потрага по верата 
2:10 Музика
2.15 Емисија „Амвон“
2.30 Локални вести
2.40 Музика 
3:00 Света Бројаница на Божјото милосрдие
3:20 Музика 
4:00 Слово за Бога
4.30 Минути за здравјето
5.30 Во потрага по верата 
5.40 Музика
6:00 Света Бројаница
6:30 Музика 
7.00 Локални вести 
7:10 Музика 
7.30 Емисија „Амвон“
7.45 Утринска молитва
7.55 Најава на програмата
8.00 Утринска информативна емисија
08.25 Кратки вести
10.25 Кратки вести
10.30 Слово за Бога
11.00 Музика 
11.15 Емисија „Моли и работи“ 
12.15 Пладневна програма
12.25 Кратки вести
14.25 Кратки вести од црквата
15:00 Бројаница на Божјото милосрдие 
15:20 Музика 
15.30 Емисија за земјоделство
16.30 Музика
16.45 Во потрага по верата 
16.55 Музика
17.00 Локални вести
17.10 Музика
17:30 Света Бројаница 
18.00 Света Литургија
18.40 Музика
19.00 Здраво деца
19.45 Бројаница со семејства
20.15 Музика 
20.30 Емисија Брак и семејство
21.00 Да ја запознаеме Библијата
21.30 Слово за Бога
22:00 Вечерна молитва
22.10 Музика 
22.30 Света Бројаница
22.57 Најава на програмата за наредниот ден
23.00 Емисија „Моли и работи“