Контакт

Back to homepage

Непрофитна радиодифузна установа

РАДИО МАРИЈА – БЛАГОВЕСТ Струмица,

Програмски сервис: Радио Марија

Фреквенцијата преку која се емитува програмата: 106,5 МHz, на подрачјето на општина Струмица

Седиштето на радиодофузерот: ул. Климент Охридски бр. 236, 2400 Струмица

Одговорно лице на медиумот: Данче Ичева

Одговорен уредник: Гоце Костов

Телефон за контакт: 076 519 272

е-пошта: radiomarijablagovest@gmail.com

www.radiomarija.mk

Надлежно регулаторно тело: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги