Траен налог

Back to homepage

ТРАЕН НАЛОГ

Секој сопственик на трансакциска тековна сметка може да отвори траен налог, со кој ќе ја овласти својата Банката, во негово име и од неговата трансакциска сметка да врши пренос на средства на друга трансакциска сметка или која било друга сметка во Банката или во други деловни банки.

Благодариме што се одлучивте да донирате за Радио Марија со траен налог. Ова се нашите податоци:

Непрофитна радиодифузна установа

Радио Марија Благовест – Струмица

Денарска сметка:

30003000240352

Комерцијална банка А.Д. Скопје 

Доколку имате дополнителни прашања или потреба од помош, обратете се нашата администрација на телефонскиот број 076 519 272.

На овој начин Вие директно помагате радиото да се одржи во етер, како и христијанскиот глас на да влезе во повеќе домови. За нас не постојат големи и мали донации, туку донации подарени од срце.

За вашите дарови молиме од Господ изобилство Божји благослов за вас и вашите семејства. Богородица нека измоли од својот Син да ги умножи вашите земски дарови во небесни.