Сабота

Back to homepage

0:00 Слушате Радио Марија
0:10 Света Бројаница 
0:40 Да ја запознаеме Библијата
1:10 Музика
1:30 Емисија Брак и семејство
2:00 Во потрага по верата 
2:10 Музика
2.15 Емисија „Амвон“
2.30 Локални вести
2.40 Музика 
3:00 Света Бројаница на Божјото милосрдие
3:20 Музика 
4:00 Слово за Бога
4.30 Бог и денес прави чуда
5.15 Музика
5.30 во потрага по верата
5.40 Музика
6:00 Света Бројаница
6:30 Музика 
7.00 Локални вести
7:10 Музика 
7.30 Емисија Амвон
7.45 Утринска молитва
7.55 Најава на програмата
8.00 Света Литургија
8.40 Музика
8.45 Утринска информативна емисија
10.25 Кратки вести
10.30 Слово за Бога
11.00 Музика 
11.15 Емисија „Моли и работи“ 
12:15 Пладневна програма
12.25 Кратки вести
13:15 Музика 
13.30 Македонски културен колаж
14.30 Слово за живот
14.45 Музика 
15:00 Бројаница на Божјото милосрдие 
15:20 Музика 
15.30 Минути за здравјето со д-р Митов
16.30 Музика
16.45 Во потрага по верата 
16.55 Mузика
17:30 Света Бројаница 
18.00 Сведоштва за животот
18.30 Музика
19.00 Растеме во верата – емисија за деца
19.30 Музика
19.45 Света Бројаница
20.15 Музика 
20.30 Неделно размислување „Не живее човек само од леб“
21.00 Да ја запознаеме Библијата
21.30 Слово за Бога
22:00 Вечерна молитва
22.10 Музика 
22.30 Света Бројаница
22.57 Најава на програмата за наредниот ден
23. 00 Емисија Моли и работи“