Понеделник

Back to homepage

0:00 Слушате Радио Марија
0:10 Света Бројаница 
0:40 Минути за здравјето
1:40 Музика 
2:00 Во потрага по верата 
2:10 Музика
2.15 Емисија Амвон
2.30 Локални вести
2.40 Музика 
3:00 Света Бројаница на Божјото милосрдие
3:20 Музика 
4:00 Слово за Бога
4.30 Сведоштва за животот
5.00 Слово за живот
5.15 Музика
5.30 Во потрага по верата 
5.40 Музика
6:00 Света Бројаница 
6:30 Музика 
7.00 Локални вести
7:10 Музика 
7.30 Емисија Амвон
7.45 Утринска молитва
7.55 Најава на програмата
8.00 Утринска информативна емисија
10.30 Слово за Бога
11.00 Музика 
11.15 Емисија „Моли и работи“ 
12.15 Пладневна програма
15.00 Бројаница на Божјото милосрдие
15.20 Музика
15.30 Минути за здравјето со д-р Митов
16.30 Музика
16.45 Во потрага по верата 
16.55 Музика
17:00 Локални вести
17:10 Музика
17:30 Света Бројаница 
18:00 Света Литургија
18.40 Музика 
19.00 Здраво деца – емисија за деца
19.45 Света Бројаница
20.15 Музика
20.30 Духовно четиво
21.30 Слово за Бога
22:00 Вечерна молитва
22.10 Музика
22.30 Света Бројаница
22.57 Најава на програмата за наредниот ден
23.00 Емисија „Моли и работи“