Клуб на пријатели пристапница

Back to homepage
Leave this field blank
Вашите лични податоци кои доброволни ни давате при пријавувањето во Клубот пријатели на Радио Марија ќе бидат користени исклучиво со цел евидентирање на членството, како и праќање на информации преку пошта или Е-пошта за да бидете информирани за активностите на клубот. Вашите лични податоци ќе ги чуваме согласно одредбите и позитивните законски прописи поврзани со заштитата на личните податоци и нема во никој случај да бидат достапни на трети правни или физички лица без ваша дозвола. Во секој момент можете да побарате измена или дополнување на неточните или непотполните податоци, како и откажување на пријавата и бришење на податоците.