Клуб на пријатели пристапница

Back to homepage

ПРИСТАПНИЦА ЗА КЛУБОТ „ПРИЈАТЕЛИ НА РАДИО МАРИЈА“

Вашите лични податоци кои доброволни ни давате при пријавувањето во Клубот пријатели на Радио Марија ќе бидат користени исклучиво со цел евидентирање на членството, како и праќање на информации преку пошта или Е-пошта за да бидете информирани за активностите на клубот. Вашите лични податоци ќе ги чуваме согласно одредбите и позитивните законски прописи поврзани со заштитата на личните податоци и нема во никој случај да бидат достапни на трети правни или физички лица без ваша дозвола. Во секој момент можете да побарате измена или дополнување на неточните или непотполните податоци, како и откажување на пријавата и бришење на податоците.